RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prijam u državnu službu - radni staž u struci
  • Privremena nesposobnost za rad (bolovanje) službenika i tijek roka raspolaganja
  • Polaganje državnog stručnog ispita vježbenika visoke stručne spreme koji se osposobljava za poslove I. vrste
  • Priznavanje strukovnog ispita položenog u drugoj državi za položeni državni stručni ispit u tijelima uprave
  • Primjena odredaba Zakona o zaštiti na radu u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Radni staž u struci kao uvjet za raspored na radno mjesto u javnoj službi
  • Utvrđivanje plaće djelatnika zaposlenih u trgovačkom društvu koje je u vlasništvu općine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)