RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zastara privremenih situacija (Teilrechnungen) kod ugovora o djelu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)