Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
67.
Autor/i:
Sažetak:
    Osobitosti TIR karneta
  • Provedba carinskih postupaka kod uvoza predmeta prosvjetnog i kulturnog karaktera prema međunarodnim ugovorima
  • Preseljenje predmeta kućanstva i gospodarskog inventara po povratku u RH
  • Naknadni obračun uvoznih davanja, pri namjeri otuđenja opreme, uvezene temeljem čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Ostvarivanje carinske i porezne olakšice pri uvozu robe temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između RH i SAD
  • Dokazivanje razdoblja boravka u inozemstvu radi korištenja olakšica iz čl. 187/11 CZ-a
Hashtags: