Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
74.
Autor/i:
Sažetak:
    Može li se osobu s položenim pravosudnim ispitom uputiti na polaganje državnog stručnog ispita za inspektora rada za rad u tijelima državne uprave
  • Isplata dodatka za uspješnost u radu
  • Postupak izbora i trajanje službe pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u jedinici lokalne samouprave
  • Radni staž u struci i raspored na radno mjesto višeg upravnog savjetnika
  • Postoji li obveza polaganja državnog stručnog ispita osobi koja se nakon nekoliko godina rada izvan tijela uprave ponovno zaposlila u tijelima uprave, a za prijašnjeg rada u tijelima uprave nije položila stručni ispit
  • Provođenje natječaja za voditelja odsjeka u gradskom upravnom odjelu
  • Raspored državnog službenika na radno mjesto bez potrebne stručne spreme
Hashtags: