Stvarno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Stvarno pravo
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:
    Djelovanje zakona (čl. 388. ZV-a)
  • Stjecanje vlasništva dosjelošću (čl. 28. ZOVO-a)
Hashtags: