Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Visina provizije od 50% - prividni ugovor
  • Odgovornost kod ustupa, davanja u zalog i pljenidbe potraživanja
Hashtags: