Računovodstvo - obvezni odnosi

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Računovodstvo - obvezni odnosi
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:
    Pobijanje sporazuma o paušalnoj cijeni zbog zablude u kalkulaciji
Hashtags: