Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
81.
Autor/i:
Sažetak:
    Stvarna nenadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Odlučivanje suda o zahtjevu u postupku (čl. 2. ZPP-a)
  • Naknada parničnih troškova (čl. 154. ZPP-a)
  • Sudjelovanje umješača u postupku (čl. 207. ZPP-a)
  • Odbacivanje nepravodobno podnesene tužbe (čl. 282. ZPP-a)
  • Presuda na temelju priznanja (čl. 331. ZPP-a)
Hashtags: