Carine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Carine
Stranica:
84.
Autor/i:
Sažetak:
    Osporavanje pravilnosti analize carinskog laboratorija robe čiji su uzorci dostavljeni ovom laboratoriju prije njezina puštanja deklarantu (čl. 80. CZ-a)
  • Korisnik carinske povlastice i uvoz robe za drugu osobu (čl. 249. st. 1. u vezi sa čl. 252. st. 3. ZUP-a)
Hashtags: