RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:130.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Usklađenje štete u skladu sa Zakonom o pravima radnika iz radnih odnosa; Valjano odricanje od već nastalih prava i bez suglasnosti radničkog vijeća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)