Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:
  Status ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog primatelja za novoosnovano trgovačko društvo
 • Carinski status kamp prikolica
 • Uvoz zlata u RH
 • Unos opreme za sastanak država stranaka Konvencije
 • Obavljanje reeksportnoga posla s BiH
 • Carinski status kamp prikolica
 • Izdavanje potvrde za uvoz doniranog vatrogasnog vozila
 • Korištenje povratničke povlastice
 • Izdavanje potvrda o boravku u inozemstvu hrvatskim državljanima
 • Oduzimanje inozemnih sredstava plaćanja
 • Predstavka na način provedbe carinskog postupka
Hashtags: