Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Uprava za telekomunikacije i pošte

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Uprava za telekomunikacije i pošte
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Uvjeti za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga
Hashtags: