Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Ništavost ugovora - posljedice (čl. 104. ZOO-a)
  • Oslobođenje od odgovornosti za štetu imatelja opasne stvari (čl. 177. ZOO-a)
  • Stjecanje bez osnove - vraćanje primljenoga (čl. 210. ZOO-a)
  • Predmet ispunjenja - sadržaj obveze (čl. 307. ZOO-a)
  • Opći rok zastare tražbine (čl. 371. ZOO-a)
  • Zastara prava iz kojega proistječu povremene tražbine (čl. 373. ZOO-a)
  • Ustupanje tražbine (cesija) radi naplaćivanja (čl. 444. ZOO-a)
Hashtags: