RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Sukob nadležnosti (čl. 22. ZPP-a)
  • Opseg opunomoćenikove punomoći (čl. 94. ZPP-a)
  • Suparničari (čl. 196. ZPP-a)
  • Vrijednost predmeta spora (čl. 186. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)