RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2005
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:109.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Dodatna pristojba za vođenje stečajnoga postupka (čl. 39.a SZ-a)
  • Unovčenje stečajne mase (čl. 158. SZ-a)
  • Osporene tražbine (čl. 178. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)