Porez na nasljedstvo

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Porez na nasljedstvo
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:
    Uzimanje u obzir kamata kod utvrđivanja godišnje vrijednosti prava korištenja
Hashtags: