Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, banaka, štedionica i društava za osiguranje za 2005. (rok predaje FINA-i do 31. ožujka 2006.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, banaka, štedionica i društava za osiguranje za 2005. (rok predaje FINA-i do 31. ožujka 2006.)
Stranica:
21.
Autor/i:
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Dragica KUŠEN, dipl. oec.
Sažetak:
Prema Zakonu o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilniku o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03. i 41/04.) poslovni subjekti - obveznici poreza na dobitak (poduzetnici, banke i štedionice te društva za osiguranje) obvezni su Financijskoj agenciji (FINA-i) predavati svoje financijske izvještaje.

Krajnji rok za predaju tih izvještaja uređen je čl. 10 navedenog Zakona. U skladu s tim sastavljeni izvještaj za poslovnu 2005. obveznici trebaju predati najkasnije do 31. ožujka 2006. O tome pišu naše suradnice iz FINA-e.

Hashtags: