Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2005.
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U časopisu RRIF, br. 2/06. iscrpno smo pojasnili sastavljanje Prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD), Bilance i Računa dobitka i gubitka za male, srednje velike i velike poduzetnike. Potaknuti pitanjima naših čitatelja, u ovom članku osvrnut ćemo se na nekoliko pojedinosti u vezi s poreznom prijavom.
Hashtags: