Računovodstveno motrište utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Računovodstveno motrište utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2005.
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U 2005. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dobit i stari Zakon o računovodstvu koji razumijeva primjenu MRS-ova koji su objavljeni u Narodnim novinama. U tom se pogledu može zaključiti da računovodstveni sustav nije u potpunosti ažuran budući da nisu objavljeni (a to znači da se ne mogu ni primijeniti) svi MRS-ovi koje je objavilo odgovarajuće tijelo.

Za 2005. vrijede stari standardi s obzirom na to da MSFI-ovi još nisu objavljeni u Narodnim novinama. Ti MRS-ovi uređuju pitanje utvrđivanja poslovnog rezultata primjenom odgovarajućih računovodstvenih politika kojima se u kraćim rokovima može utjecati na visinu iskazanog dobitka i u pojedinim slučajevima i na svotu plaćanja poreza. Kada se u računovodstvene politike uključi i MRS 12 koji uređuje pitanja poreznog planiranja, kao sustavnom pristupu korištenju poreznih povlastica, tada se primjenom raznih računovodstvenih politika može očekivati sinergijski učinak.

Hashtags: