Sastavljanje izvješća o stanju društva za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Sastavljanje izvješća o stanju društva za 2005.
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Sažetak:
Nakon što su temeljni financijski izvještaji za 2005. sastavljeni, uprava trgovačkog društva je obvezna godišnje financijske izvještaje i izvještaje o stanju društva podnijeti nadzornom odboru i skupštini društva. Iz temeljnih financijskih izvještaja svaki uporabnik ima saznanje o financijskom rezultatu poslovanja. No, da bi se dobila cjelokupna slika poslovanja i mnoge druge informacije kao npr. o zaduženosti, o profitabilnosti, ekonomičnosti, likvidnosti, solventnosti itd. potrebno je napraviti analizu financijskih izvještaja. Više o tome pročitajte u nastavku.
Hashtags: