Metode permanentnog smanjivanja troškova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Metode permanentnog smanjivanja troškova
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Sažetak:
U suvremenom gospodarstvu postoje brojne mogućnosti za ulaganje kapitala. Stoga vlasnike i menadžere poduzeća zanima, premašuje li ulaganje kapitala u neko poduzeće njegovu cijenu, tj. donose koji su mogući pri različitim drugim ulaganjima kapitala. Nije, dakle, ništa neobično da do početka 20. stoljeća vlasnici-poduzetnici nisu mjerili uspješnost poslovanja tako da usporede dobitak sa sredstvima, jer su u pravilu obavljali samo jednu djelatnost. Njihova je pozornost bila usredotočena na što učinkovitije poslovanje (Johnson, Kaplan, 1991., str. 19. do 46.). Američko poduzeće Dupont Powder Company je 1903. godine promijenilo način financiranja svojih aktivnosti i to tako da su počeli ulagati sredstva u one ustrojstvene jedinice (poslove), od kojih su očekivali najveći donos prema uloženim sredstvima. Mjerilo za ulaganje nije više bio apsolutni dobitak, kao u 19. stoljeću, već pokazatelj rentabilnosti ulaganja – ROI (engl.: return on investment). Kad su se američka poduzeća ustrojila u više odjela, ROI je postao i mjerilo za ocjenjivanje uspješnosti menadžera tih jedinica.
Hashtags: