MSFI - Prikaz temeljna određenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
MSFI - Prikaz temeljna određenja
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Kada će Europska Unija izgraditi računovodstvene standarde primjerene pravu kontinentalne Europe, pitanje je koje se vjerojatno ne nameće samo našem čitatelju Međunarodnih standarda za financijsko izvješćivanje (dalje: MSFI) nego i onima koji su i u EU upućeni na njihovu primjenu. Raskorak anglosaksonske pravno-ekonomske doktrine i regulative kao podloge za kreiranje određenja računovodstvenih pravila što ih izrađuje IASB (Odbor za međunarodne računovodstvene standarde) je očit kad se pokuša razumjeti što su htjeli urediti, odnosno kad se neka rješenja žele primijeniti u naš gospodarski sustav. Te goleme razlike uočavaju se i u Europskoj Uniji pa se računovodstvena struka ne opterećuje primjenom MSFI-a već samo u onim kompanijama čiji vrijednosni papiri kotiraju na njujorškoj, londonskoj ili drugoj burzi kapitala. Nije nebitno reći kako Velika Britanija ima vlastite računovodstvene propise a ne MSFI-e.

Uređenje računovodstva što ga nudi IASB ne može se ocijeniti potpuno prihvatljivim. Uz to, ti standardi kao da se bave egzotičnim poslovnim događajima i nude nerazumljiva i neprecizna rješenja za korisnike iz nekog drugog svijeta. U nas izravna primjena MSFI-a odgovara određenoj uskoj interesnoj grupaciji koja je dovela našu računovodstvenu struku u kolonijalni odnos prema Londonu, pa bi zato prvi i prioritetni zadatak našeg Odbora za računovodstvene standarde trebao biti izrada hrvatskih računovodstvenih standarda. Da konstatacija nije pretjerana može se vidjeti iz prijevoda standarda koje je pripremila Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika, na kojem (knjizi) se, na stranici na kojoj je obično naziv nakladnika, nalazi naziv Odbora iz Velike Britanije. Knjiga je opterećena brojnim tekstovima o raspravama koje su trivijalnog značenja, što zamagljuje bitne zahtjeve MRS-ova odnosno MSFI-a.

Do objave MSFI-a u Narodnim novinama njihova primjena formalno ne može početi. Kolika je to "praznina" vidi se i po tome da i dalje sve normalno funkcionira i da se na iskustvenoj osnovi koja je stečena u primjeni MRS-ova odvijaju računovodstveni procesi bez zastoja. Uostalom, naše porezno zakonodavstvo je primarno u rješavanju najvećeg broja poslovnih događaja.

U ovom članku dajemo prikaz bitnih odrednica iz pet MSFI-a.

Hashtags: