Štrajkaški fond

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Štrajkaški fond
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Hashtags: