Obveze trgovačkih društava prema Zakonu o reviziji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Obveze trgovačkih društava prema Zakonu o reviziji
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o reviziji je na nov način uređena djelatnost revizije te je proširen krug obveznika revizije kao i pravnih subjekata koji su ovlašteni obavljati reviziju. S obzirom na navedeno, u članku se daje pregled obveza koje nastaju za trgovačka društva čiji financijski izvještaji podliježu obvezi revizije jedanput godišnje (obveznici revizije) usvajanjem novoga Zakona i njegovim stupanjem na snagu 20. prosinca 2005. Na kraju članka daje se ogledni primjer ugovora o obavljanju revizije.
Hashtags: