Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 24. i 25. siječnja 2006., IASB je raspravljao o poslovnim kombinacijama, financijskim instrumentima i radnoj skupini za osiguranje, troškovima posudbe, izvještajima o uspješnosti poslovanja, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća, zaradama po dionici i aktivnostima Odbora u tumačenju standarda. Rasprave po svim tim točkama bile su načelne i nisu doneseni nikakvi posebni zaključci. Rasprava će se nastaviti na sljedećim sjednicama Odbora.

Istodobno je dan na raspravu tekst budućeg standarda Menadžerskog izvještaja, koji je sastavni dio godišnjeg financijskog izvješća. U nastavku ukratko iznosimo njegov sadržaj.

Hashtags: