Poslovne jedinice nerezidenata prema čl. 4. Zakona o porezu na dobit i čl. 5. OECD-ova Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Poslovne jedinice nerezidenata prema čl. 4. Zakona o porezu na dobit i čl. 5. OECD-ova Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Sažetak:
Na području međunarodnog poreznog prava tumačenje pojma »poslovne jedinice« (dalje: PJ) od posebnog je značenja. U uvjetima u kojima između država postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO), oporezivanje poslovne jedinice uređeno je čl. 5. OECD-ova Modela UIDO-a, prema kojemu se oporezivanje obavlja u državi izvora, odnosno tamo gdje se obavlja djelatnost i ostvaruje dobitak poslovne jedinice. Kod građevinskih radova često je nejasno je li i pod kojim uvjetima ispunjena pretpostavka za postojanje PJ. Stoga ćemo u nastavku prikazati kako je u hrvatskom poreznom zakonodavstvu riješeno oporezivanje poslovnih jedinica inozemnih poduzetnika, odnosno kako je oporezivanje PJ riješeno u OECD-ovu Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Hashtags: