Zapisnik kao akt u poreznom postupku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Zapisnik kao akt u poreznom postupku
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Općim poreznim zakonom je propisano kada se zapisnik obvezno mora sastaviti, te koji je njegov obvezni sadržaj. Sadržaj je striktno propisan kod inspekcijskog nadzora i ovršnog postupka, te kod javne prodaje pokretnina. Svi ostali zapisnici u poreznom postupku obvezno sadrže elemente sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Zapisnik se sastavlja pri svakoj važnijoj radnji u poreznom postupku. Više o tome pročitajte u nastavku.
Hashtags: