Lanac profita kod usluga i uloga kvalitete

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Lanac profita kod usluga i uloga kvalitete
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Sažetak:
Menadžeri u tvrtkama dobro znaju da je danas težnja zadovoljenja kupaca pravi put - kad je riječ o profitnim organizacijama - za ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu, te ostvarivanje visokih profita. Oni, također, dobro znaju da to znatno ovisi o ljudskom čimbeniku, a što je posebno izraženo kod proizvodnje, odnosno pružanja usluga. Zato, kada njihova tvrtka u skladu s time, stavi svoje zaposlenike i potrošače na prvo mjesto, radikalne promjene u pozitivnom smislu sigurno neće izostati.

No, da bi se to i ostvarilo, dugi je put, pri čemu može biti od velike koristi definiranje lanca profita, kojim će se utvrditi njegove "karike", njihov logičan slijed i međuodnose, posvećujući pritom posebnu pozornost čimbenicima koji dovode do profitabilnosti u ovoj novoj paradigmi.

Tu je primjena suvremenih koncepcija kvalitete jednostavno nezaobilazna. Stoga je, prije samog definiranja lanca profita i njegova opisa, potrebno - s obzirom na temu koju obrađujemo - prethodno ukazati na značenje kvalitete u ostvarivanju profitabilnosti, a zatim i na specifičnosti usluga.

Hashtags: