Ugovorna kazna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Ugovorna kazna
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:
Ugovorna kazna je sredstvo kojim se stranke u ugovorima unaprijed zaštićuju od posljedica neizvršenja, zakašnjenja ili drugih propusta u ispunjavanju ugovornih obveza. Svi europski, a tako i angloamerički pravni sustavi, sadrže odredbe o ugovornoj kazni. Prema tim odredbama, ona strana koja nije u zakašnjenju ili u propustu ispunjenja ugovorne obveze, ima pravo, ako je to predviđeno njihovim ugovorom, od strane koja kasni ili koja je propustila ispuniti svoju ugovornu obvezu na naplatu određene i unaprijed dogovorene novčane svote. Pritom, načelno govoreći, vjerovnik ne mora dokazivati da je zaista i pretrpio štetu u visini te ugovorene svote.

U članku se razmatra ova problematika u kontekstu određenja našeg Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05.).

Hashtags: