Otkazi ugovora o radu - ogledni primjeri - II. dio

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Otkazi ugovora o radu - ogledni primjeri - II. dio
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Sukladno odredbama čl. 110. Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04., proč. tekst – dalje: ZR), ugovor o radu prestaje na jedan od tamo navedenih sedam načina. U praksi najčešći način je otkaz ugovora o radu koji uvijek mora biti u pisanom obliku bez obzira na to tko ga otkazuje – poslodavac ili radnik, jer za razliku od sklapanja ugovora o radu koji je važeći i bez pisanoga oblika, otkaz je nevažeći ako nije dan u pisanom obliku. Ako poslodavac otkazuje radniku ugovor o radu, svaki otkaz mora biti u pisanom obliku i svaki otkaz mora biti obrazložen bez obzira na to radi li se o redovitom ili izvanrednom otkazu. Samo u slučaju kada radnik daje redoviti otkaz poslodavcu, otkaz ne mora biti obrazložen ali mora biti u pisanom obliku, dok izvanredni otkaz mora biti obrazložen i u pisanom obliku.

Ako poslodavac otkaz ne obrazloži (ili ako ga ne dostavi radniku) čini također jedan od najtežih prekršaja iz čl. 248. ZR-a s prijetnjom novčane kazne.

Prema tome, pisani akti o otkazu ugovora o radu imaju iznimno veliko značenje za stranke ugovora o radu, pa ćemo u nastavku dati ogledne primjere otkaza ugovora o radu.

U RRiF-u br. 12/05., str. 220. i dalje dani su primjeri sklapanja ugovora o radu.

Hashtags: