Prijava poreza na imovinu za 1999. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Prijava poreza na imovinu za 1999. godinu
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: