Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2005.
Stranica:
27.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Tuzemni poslovni subjekti u inozemstvu mogu, sukladno propisima domicilnih zemalja, što uključuje i obavljanje djelatnosti, poslovati u inozemstvu.

Trgovina s inozemstvom obavlja se, sukladno odredbama ZOT-a, na temelju ugovora između trgovca sa sjedištem u RH i osoba sa sjedištem u inozemstvu, prema propisima RH te međunarodnim sporazumima i ugovorima.

Porezni propisi i propisi iz područja doprinosa za obvezna osiguranja određuju kako pristupiti u odgovarajućim okolnostima pri utvrđivanju obveza. Pritom se trebaju uvažavati odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnih ugovora, ako su sklopljeni sa zemljama u kojima se obavlja poslovanje.

U članku se osvrćemo na trgovačke, devizne, računovodstvene i porezne propise koji uređuju poslovanje tuzemnih osoba u inozemstvu.

U obavljanju djelatnosti u inozemstvu, u odnosu na 2004., nema bitnih novosti.

Hashtags: