Uporaba dobitka i pokriće bilančnog gubitka za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće bilančnog gubitka za 2005.
Stranica:
37.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U završnici izrade godišnjih financijskih izvješća aktualiziraju se i pitanja u vezi s rasporedom dobitka i mogućnosti pokrića možebitno iskazanog računovodstvenog gubitka. Dobitak, kako ostvareni u 2005. tako i zadržani iz prethodnih godina, može se uporabiti za isplatu članovima društva, dioničarima i tajnim članovima a ponekad i zaposlenicima, za pokriće novonastalog gubitka, kao i prijenos ostvarenog dobitka iz 2005. na zadržani dobitak jer poslovne aktivnosti ne dopuštaju smanjenje samofinanciranja. Postoje brojne kombinacije, ali i dvojbe glede redoslijeda u uporabi dobitka s obzirom na godine ostvarenja i porezni položaj.
  • Na računovodstvene i poslovne odluke uvelike utječu i propisi o oporezivanju dobitka, poglavito Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) i Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. i 90/05.) te Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05.).
  • O naznačenim pitanjima i ponuđenim rješenjima pročitajte u nastavku članka.
  • Hashtags: