Tromjesečni statistički izvještaji u 2006. (za I. - III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2006.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Tromjesečni statistički izvještaji u 2006. (za I. - III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2006.)
Stranica:
58.
Autor/i:
Sažetak:
Kao i u prošloj godini tako i u 2006. postoji obveza Financijskoj agenciji predavati statističke izvještaje za razdoblje siječanj – ožujak, siječanj – lipanj i siječanj – rujan 2006. Statistički izvještaji za prvo tromjesečje 2006. predaju se na istim obrascima (poduzetnici na obrascu TSI-POD, neprofitne organizacije na TSI-N, banke i štedionice na TSI-BAN, a društva za osiguranje na TSI-OS-RE) kao i prethodne godine.

Za proračune i proračunske korisnike ove upute dane su u posebnom PRILOGU uz br. 4 RRiF-a.

Hashtags: