Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula, te prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula, te prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula
  2. Prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags: