Faktoring – alternativno financiranje (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Faktoring – alternativno financiranje (II. dio)
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Vladimir KRISTIJAN, dipl. oec.
Sažetak:
U prošlom broju našega časopisa započeli smo s temom obrade faktoringa kao jednog od suvremenih oblika kratkoročnog financiranja, osvrnuvši se na njegove osnovne modalitete na domaćem i inozemnom tržištu i njihove prednosti. Autor u nastavku pojašnjava izračun faktoringa, instrumente osiguranja u faktoringu, dokumentacijski proces i računovodstveno evidentiranje faktoringa.
Hashtags: