Anatocizam i anuiteti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Anatocizam i anuiteti
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Početkom primjene novoga Zakona o obveznim odnosima (na snazi je od 1. siječnja 2006.) iskrsnula su neka sporna pitanja oko mogućnosti (dopuštenosti) obračuna kamata na kamate. U članku se ukazuje na razlike između dosadašnjega i novog kamatnog uređenja, te se daju (pokušavaju dati?) odgovori na sljedeća pitanja:
    je li doista zabranjeno svako ugovaranje ukamaćivanja dospjelih ugovornih kamata,
  • jesu li kamate na kamatnu glavnicu prema čl. 400., odnosno 31. ZOO-a ugovorne ili zatezne,
  • je li dopušteno ukamaćivanje anuiteta,
  • zašto za anuitete vrijedi trogodišnji zastarni rok,
  • smiju li se na dospjele ugovorne kamate obračunavati zatezne kamate, te
  • mogu li zatezne kamate kompenzirati ukidanje dopuštene kapitalizacije dospjelih ugovornih kamata u kreditnom bankarskom poslovanju.
O svemu tome pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: