Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U poreznom postupku radi pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i pripadajućeg poreza potrebno je utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonitog i pravilnog poreznog rješenja. Navedeno pretpostavlja međusobnu komunikaciju između poreznog tijela i poreznih obveznika na način da porezno tijelo uloži napore i s jednakom pozornošću utvrdi sve obveze i sva prava poreznih obveznika, ali razumijeva i da porezni obveznici podnošenjem poreznih prijava sudjeluju u poreznom postupku iznošenjem potpunih i istinitih tvrdnji. Opširnije o tome pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: