Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ovrha radi naplate duga provodi se ako je porezni dug poreznog obveznika dospio, ako je ovršeniku – poreznom dužniku naloženo da nakon dostave rješenja o ovrsi podmiri porezni dug, ako porezni dužnik nije postupio prema nalogu iz rješenja o ovrsi, te ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere da se porezni dug naplati iz sredstava osiguranja naplate poreznog duga. Ovrhu nad poreznim dugom je potrebno provesti u onom opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga iz cjelokupne imovine poreznog obveznika. Da bi provođenje ovrhe nad ovšenikovom imovinom bilo što uspješnije, ovršenik svojem ovrhovoditelju mora dostaviti određene podatke, a o tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: