Dinamično rezerviranje u funkciji realnijeg iskazivanja zarada banaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Dinamično rezerviranje u funkciji realnijeg iskazivanja zarada banaka
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Sažetak:
Hashtags: