Dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
U skladu s Ustavom, te procesom pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji i usklađivanju naših postojećih zakonskih odredaba sa zakonskom regulativom Europske Unije, Hrvatski sabor je donio Odluku o proglašenju Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03.) koji je stupio na snagu početkom srpnja 2003.

Pravne i fizičke osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o zaštiti osobnih podataka imale ustrojene neke od evidencija osobnih podataka, bile su obvezne u roku od godine dana te evidencije prilagoditi odredbama spomenutoga Zakona. O tome pišemo u ovom članku.

Hashtags: