Najnovija uputa za postupanje s ambalažom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Najnovija uputa za postupanje s ambalažom
Stranica:
118.
Autor/i:
Sažetak:
U RRiF-u, br. 3/06. (str. 34.) dana su posljednja objašnjenja u vezi s računovodstvenim i poreznim motrištima glede postupanja s ambalažnim otpadom. U nastavku se daje najnovije stajalište Fonda u vezi s ovom problematikom.
Hashtags: