Plaćanje i naplata u stranoj gotovini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Plaćanje i naplata u stranoj gotovini
Stranica:
119.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Devizni sustav u RH dopušta poslovanje sa stranom gotovinom. Ono je ograničeno samo na ono što je posebnom odlukom Hrvatske narodne banke dopušteno. Sve što nije dopušteno, zabranjeno je.

Nema zapreke, ali samo u određenim okolnostima, zadržavanja strane gotovine u (deviznoj) blagajni.

Kako poslovati sa stranom gotovinom, kada je koristiti, kada je polagati i koje su opasnosti u poslovanju stranom gotovinom pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: