Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
S obzirom na to da su svote dnevnica koje su navedene u Odluci o visini dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna navedene samo u dvije valute: EUR i USD, postavlja se pitanje: mogu li se one isplatiti i u drugoj valuti?

Smatramo da za to nema zapreke.

Predlažemo kako to učiniti. Pritom odgovaramo i na niz pitanja koja su nam se nametnula.

Upozoravamo i na to o čemu sve treba voditi računa pri preračunu valute svote prava u valutu izvršenja.

Hashtags: