Izmjene u statističkom istraživanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Izmjene u statističkom istraživanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
Vlasničkim ulaganjima koja su predmet istraživanja o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima razumijevaju se sva ulaganja nerezidenata kojima se stječe vlasnički udio u domaćem rezidentu – pravnoj osobi odnosno ulaganja rezidenata kojima se stječe vlasnički udio u nerezidentu – inozemnoj pravnoj osobi. Osim toga, sve novčane ili nenovčane transakcije između domaćih trgovačkih društava i njihovih podružnica u inozemstvu, odnosno između inozemnih trgovačkih društava i njihovih podružnica u Hrvatskoj, također su predmet ovog istraživanja. S obzirom na to da je način izvještavanja ponovno promijenjen, u članku pojašnjavamo promjene.
Hashtags: