Statistička metodologija o plaćama i cijenama s podatcima za plaće – od 1945. do 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Statistička metodologija o plaćama i cijenama s podatcima za plaće – od 1945. do 2005.
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH
Sažetak:
Svrha je ovoga članka odrediti i pojasniti statističke metodologije za praćenje plaća i cijena, te prikazati podatke na mjesečnoj i godišnjoj razini. Državni zavod za statistiku, sukladno Zakonu o službenoj statistici (Nar. nov., br. 13/03.) i Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH, na osnovi predstavljene metodologije provodi statistička istraživanja i objavljuje službene podatke o plaćama i cijenama za RH.

Podatci o neto i bruto-plaćama jedan su od osnovnih pokazatelja gospodarskog stanja i standarda stanovništva. Osim toga, rabe se za određivanja prava i obveza stanovništva za usklađivanje mirovina, izradu koeficijenata za obračun mirovine i drugo.

Podatci o cijenama koriste se za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena, indeksa proizvođačkih cijena, indeksa cijena građevinskog materijala i indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda. Primjena ovih indeksa je različita u svim segmentima društva, zbog toga je njihovo povećanje ili smanjenje u korelaciji s plaćama svakodnevna preokupacija pojedinca, gospodarskih subjekata, znanstvenika, države i drugo.

Hashtags: