Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – tiskanica MPP

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – tiskanica MPP
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Tiskanica MPP je novi obrazac propisan Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji treba ispostaviti u nadzoru podataka o stažu osiguranja, osnovicama za ostvarivanje prava na mirovinu ako se utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi potrebni podatci ili ako podatke potrebne za utvrđivanje mirovine treba ispraviti. Tom tiskanicom su zamijenjene prijave koje su se obavljale na tiskanicama M-4P, M-6P, M8-P, M9-P, M10-P, M16-P i M17-P. O iskazivanju podataka u toj tiskanici pišemo u ovom članku.
Hashtags: