Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Ugovori o kupoprodaji najčešći su ugovori koji se svakodnevno rabe u pravnom prometu, s tim da je osnovna obveza prodavatelja predati stvar u vlasništvo, a osnovna obveza kupca je platiti cijenu.

Kad se cijena plaća nakon što je prodavatelj već isporučio stvari, prodavatelj je taj koji mora zaštititi svoje opravdane interese. Naime, svaka prodaja s odgodom plaćanja znači i povećani rizik od neplaćanja, a jedan od načina zaštite prodavatelja je i poseban oblik kupoprodaje i to kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva, koja je uređena u čl. 462. i 463. ZOO-a te se detaljnije obrađuje u ovome članku.

Hashtags: