Doprinos oštećenika vlastitoj šteti nastaloj sudarom s ostavljenim i neoznačenim vozilom na cesti

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti nastaloj sudarom s ostavljenim i neoznačenim vozilom na cesti
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ako oštećenik pridonese nastanku štetnog događaja iz kojeg je njemu nastala šteta, opravdano se očekuje da mu pravni poredak neće priznati pravo na naknadu pretrpljene štete u cijelosti, nego samo djelomice. Kako bi oštećenik u slučaju doprinosa vlastitoj šteti ostvario barem djelomice naknadu svoje štete, zakonodavac je utemeljio pravni institut podijeljene odgovornosti za štetu, koji se prema novome Zakonu o obveznim odnosima zove - doprinos oštećenika vlastitoj šteti.

Kako se zakonom ne može unaprijed propisati koji dio štete će snositi oštećenik zbog sudjelovanja u nastanku vlastite štete, na sudovima je vrlo teška zadaća - utvrditi u svakom spornom slučaju koji dio štete će se oštećeniku kao tužitelju naknaditi, a koji dio će pasti na njegov teret.

Hashtags: