Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i autonomni koncept vlasništva prema Konvenciji

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i autonomni koncept vlasništva prema Konvenciji
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Marko BONIFAČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava međunarodni je ugovor kojim je uspostavljen mehanizam zaštite subjektivnih ljudskih prava od 1950., a Konvencija ima više izmjena i dodataka. Pravo vlasništva zaštićeno je dopunskim Prvim Protokolom (čl. 1.) Konvencije iz 1952. To nije apsolutna zaštita, nego razmjerna, jer su dopustiva miješanja u vlasništvo koja moraju biti opravdana, a za što pristoji i repariranje. U Republici Hrvatskoj je Konvencija punopravno vrijedeća uz sudbenost Europskoga suda za ljudska prava (ECHR) od 5. studenoga 1997., te ima višu pravnu snagu od hrvatskoga zakona, izravno je primjenjiva, ali je u praksi slabo poznata i rijetko se primjenjuje. Vlasništvo se može shvatiti kao uži i širi pojam. Prema Konvenciji postoji autonomni pojam vlasništva, on je širi od klasičnog pojma tangibilne "vlasništvo-stvari", o čemu postoji praksa ECHR-a i Komisije za ljudska prava. Autor u svojem članku razmatra pitanja vezana uz to gdje se primjenjuje Konvencija, gdje ona uređuje zaštitu prava vlasništva, što se štiti prema Konvenciji kao vlasništvo, te Konvencijski autonomni pojam vlasništva.
Hashtags: